Over mij

 

De afgelopen drieënhalve decennia heb ik mij professioneel beziggehouden met content ontwikkeling en programmering voor internationale filmfestivals zoals IDFA, IFFR en Vision du Réel, de oprichting van DOX documentary film magazine, en het management van nationale en internationale financieringsprogramma’s voor documentaire en fictie. Daarnaast maakte ik deel uit van tientallen selectiecommissies voor subsidieorganisaties en omroepen in alle stadia van projectontwikkeling en was ik actief in consulting en coaching. Ik was acht jaar hoofd Drama, Jeugdprogramma’s en Podiumkunsten bij het Nederlands Mediafonds.

Met mijn adviesbureau voor creatieve ontwikkeling Sous l’Arbre richt ik me zowel op individuele schrijvers, kunstenaars, scenaristen, regisseurs en producenten als op writers rooms en grotere productieteams. Mijn consultancy strekt zich uit tot het geven van langdurige internationale workshops, zoals het Concept Atelier en het Script Atelier bij het Vlaams Audiovisueel Fonds in Brussel. Mijn belangrijkste adviesgebieden zijn fictie, documentaire, animatie en podiumkunsten. Vanuit Sous l’Arbre werk ik tevens als freelance cultureel en kunstadviseur in de publieke sector. Onder mijn opdrachtgevers bevinden zich culturele organisaties en festivals, evenals de Nederlandse steden Utrecht (adviescommissie voor de cultuurnotaperiode 2021-2024) en Amsterdam (Amsterdams Fonds voor de Kunst). Van 2024-2027 zet ik mijn adviseurschap binnen de commissie tv-reeksen van het VAF voort. Ik ben daarnaast opnieuw onafhankelijk voorzitter bij het Fonds Podiumkunsten in Den Haag. Ik heb een master in drama- en filmwetenschappen.

Veel fictie- en non-fictieprojecten gaan uit van een boeiend idee, maar verkiezen een gemakzuchtige verhaallogica en simplistische tweedeling boven een diepgaande en gelaagde – en waarachtige – verkenning van onze vaak verbijsterende wereld. Als verhalen en kunstwerken ons echt willen raken, dienen ze ons wakker te schudden. Als verhalen en kunstwerken de paradoxale vraagstukken van ons leven ontrafelen en er een nieuwe kijk op hebben, kan de betekenis verder reiken dan het plot. Complexiteit is niet hetzelfde als ingewikkeld. Verkenning stijgt uit boven illustratie.

Een betekenisvol werk laat het publiek zowel beter begrijpen als diepgaander uitgedaagd worden in zijn persoonlijke horizon. Verhalen en concepten groeien meer door te ontcijferen wat in twijfel kan worden getrokken en nooit helemaal kan worden begrepen dan door te vertrouwen op wat ogenschijnlijk eenvoudig kan worden afgebeeld als oorzaak en gevolg.

Op basis van mijn ervaringen met Visual Thinking Strategies en een duik in de filosofie ben ik conceptualisering en storytelling steeds meer gaan begrijpen en onderwijzen als een manier om met de ander in gesprek te gaan. Wanneer ze worden opgevat en begrepen als een dialoog, brengen ze een spannende confrontatie van wereldbeelden met zich mee, zowel tussen de personages als tussen het verhaal in het algemeen en het publiek, met de kunstenaar of schrijver als hun bepalende bron.