Advies voor creatieve ontwikkeling

Personages hebben om goede redenen geen interesse in je thema.

Ik bied reflectie en begeleiding op maat vanaf de eerste ontwikkelingsfase. Voor korte en langere periodes, persoonlijk op locatie en online. Ik werk in het Nederlands en Engels. Mijn expertise strekt zich uit van speelfilm, series en documentaire tot animatie en podiumkunsten. Een groot deel van mijn coaching richt zich op het ontwikkelen van de interne architectuur van je verhaal of project en het vergroten van je denkvermogen. Storytelling vat ik op in brede zin. Een ander belangrijk deel heeft betrekking op de specifieke inhoud, vorm en esthetiek die voortvloeien uit de kern van je ambitie.

Cliënten kunnen te allen tijde hun specifieke wensen inbrengen. We bepalen samen het traject. Het uiteindelijke doel is dat jouw persoonlijke urgentie, je artistieke motivatie, het script of plan en het geheel van je personages en/of formele elementen samenkomen in een onderscheidend en onweerstaanbaar project. Een project dat klaar is voor indiening of productie.

Aannames en vooroordelen vormen een waardevol begin. Onzekerheid en nieuwsgierigheid zijn je grootste troeven.

Een betekenisvol verhaal of voorstel kan in elk medium of genre worden uitgedrukt. Genre noch format garandeert kwaliteit als zodanig. Boeiende kunstwerken verkennen bijna zonder uitzondering onverzoenlijke eisen in een universum waarin goed en kwaad fluctuerende of elkaar tegensprekende en onbetrouwbare krachten zijn. Ongeïnspireerde ontwikkeling leidt tot het illustreren van de veronderstelde logica van een hypothetisch gegeven. Diepgaande creatie daarentegen biedt het publiek een boeiende alternatieve ervaring door middel van een authentiek narratief. Betekenisvolle verhalen zijn op een  intelligente manier verontrustend en opwindend in hoe ze voorbij het reeds bekende reiken. Ze werken als een prisma. Aan de oppervlakte lijken ze transparant of juist verwarrend, maar ze doorbreken ingesleten gewoonten en vastgeroeste zienswijzen door onverwachte, nieuwe zichtlijnen te creëren. Verhalen vertellen, in welke vorm dan ook, is geen onschuldige bezigheid. Verhalen kunnen zeer onderhoudend, betekenisvol en krachtig zijn. Ze kunnen ook potentieel gevaarlijk en onwetend zijn.

Je plot is niet je verhaal en je verhaal is niet je thema.

Het kost tijd om een relevant verhaal of kunstwerk op te bouwen, dat tegelijkertijd boeit. Het verweeft verhaallijnen, abstracties, uitgangspunten en/of karakterontwikkelingen die de kijker intrigeren en meetrekken in zijn universum. Maar uiteindelijk duwt het werk een pregnant vraagteken uit het verhaal richting zijn publiek. In die vraag ligt wat mensen over de hele wereld, ongeacht hun specifieke achtergrond, ideologie of religie, uiteindelijk met elkaar delen: verwondering, verwarring en bezorgdheid – de worsteling met inspanning, begrip en waardering – de behoefte aan verbinding. Hierin ligt het onderliggende thema. Als de eerste ervaring achter de rug is, kan wat het teweeg brengt nog wat langer nazinderen. Dit is waarom we verhalen maken en nodig hebben. Om houvast te krijgen, om ons te verbinden.

Relevante werken vertellen op de een of andere manier iets over het hier en nu.